Sunday, 26 April 2009

നുണച്ചി

നുണച്ചി
എന്റെ മുടിക്ക്‌
സത്യമായിട്ടും മുട്ടോളം നീളമുണ്ടു
പക്ഷെ അതിലു ആനയോളം പോന്ന പേനുകളാണു
പേനുകൾ കുടിക്കുന്നത്‌
എന്റെ തലേലെ ചോരയാണു.
എന്റെ തലേലെ ചോരയ്ക്ക്‌
നിറം വെളുപ്പാണു
വെളുപ്പിൽ അരിക്കുന്നതു പുഴുക്കളല്ല
സത്യമായിട്ടും അതു വിപ്ലവമാണു.
മഷി മണക്കുന്ന വിപ്ലവം.
വിപ്ലവത്തിനു പെങ്ങന്മാർ രണ്ടാണു.
ഒന്നാണും മറ്റതു പെണ്ണും.
അപ്പൊ സത്യമായിട്ടും ആണു പെണ്ണാണെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല?

No comments:

Post a Comment